TRAJNIMI I INSTITUCIONEVE PËR NJOHJEN E MËSIMIT PARAPRAK

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK), ka zhvilluar seancat e trajnimit të Institucioneve të para të Arsimit dhe Aftësimit Profesional që kanë aplikuar në AKK për procesin e Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP).

Në këtë trajnim u shpërndanë certifikatat e pjesëmarrjes për praktikuesit e NjMP, për Koordinatorët e NjMP, Mentorët dhe Vlerësuesit e brendshëm dhe të jashtëm.

Ky aktivitet u mbështet nga DVV International, zyra në Kosovë.

  • Autor: Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
  • Kategoria: Category 1
  • Data e trajnimit: 10.10.2021
  • Data e publikimit: 05.11.2021